วัดโคกสว่าง

ประวัติ วัดโคกสว่าง

วัดโคกสว่าง ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๘ มีนามตามชื่อหมู่บ้านชาวบ้าน ร่วมใจกันจัดสร้างวัดนี้ขึ้นมา มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาปีละประมาณ ๙ รูป มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู่ในวัดนี้ด้วย ซึ่งทางวัดให้การอนุเคราะห์ด้วยดีตลอดมา การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูสมุห์ เรวัต จิตสํวโร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ หลังเนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน ๕๐ ตารางวา อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย หอสวดมนต์ กว้าง ๕ เมตรยาว ๗ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลังเป็นอาคารไม้ วิหาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอกลอง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดโรงเรียนบ้านโคกสว่าง
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดโคกสว่าง

พระครูสมุห์ เรวัต จิตสํวโร

ที่อยู่ วัดโคกสว่าง

A: เลขที่ ๖๑ บ้านโคกสว่างหมู่ที่ ๖ ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๒๖ ๙๔๖๕