วัดหัวหวาย

ประวัติ วัดหัวหวาย

วัดหัวหวาย ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๔๙ โดยมีหลวงพ่อรุ่ง ฆคฺสุวณฺโณได้ก่อสร้างวัดหัวหวายขึ้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ. ศ. ๒๕๓๙ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๒ เมตรยาว ๔๔ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิพัทธปัญญาคุณ เจ้าคณะตำบลหัวหวาย เขต ๒

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๑๘ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๓๘ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๒ แปลงเนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๑ งาน ๕๐ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๒๓ และเนื้อที่ ๑ งาน ๒๑ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๗๔๕  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๘ เมตรยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๔ เมตรยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๔๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย หอสวดมนต์ กว้าง ๑๔ เมตรยาว ๑๐ เมตร กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๔ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ มณฑป สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๙ กว้าง ๑๔ เมตรยาว ๑๔ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก วิหาร จำนวน ๑ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดหมู่บ้าน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดบึงและที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดหัวหวาย

พระครูนิพัทธปัญญาคุณ

วัตถุมงคล วัดหัวหวาย

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๕๙ นิ้วสูง ๒๐๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๑๘ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๐๐ นิ้วสูง ๑๖๙ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๒ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ หลวงพ่อรุ่ง หลวงพ่อเดิม หลวงพ่อทองคำ ประดิษฐานในวิหาร

ที่อยู่ วัดหัวหวาย

A: เลขที่ ๖๘๖ บ้านหัวหวาย หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: