วัดหนองตาพัน

ประวัติ วัดหนองตาพัน

วัดหนองตาพัน ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายนพ. ศ. ๒๕๑๓ การสร้างวัดได้มีการริเริ่มดำเนินการ  ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยมีชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัด ตั้งชื่อวัดตามชื่อของหมู่บ้านเนื่องจากบริเวณที่ตั้งวัดเป็นป่าดง เรียกกันว่า ดงด่านตาพัน หรือดงหนองตาพันหรือเรียกชื่อวัดอีกชื่อหนึ่ง“ วัดด่านตาพัน”  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสมบัติ จิตวีโร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งาน ๔๑ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๕๕๘ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลงเนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งาน ๔๑ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๕๕๘ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตรยาว ๓๑. ๕๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๘ เมตรยาว ๘ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลังเป็นอาคารไม้ ๑ หลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดหนองตาพัน

พระอธิการสมบัติ จิตวีโร

วัตถุมงคล วัดหนองตาพัน

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้วสูง ๓๔ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๖

ที่อยู่ วัดหนองตาพัน

A: เลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๔๙๕๑ ๔๖๗๗