วัดหนองกรวด

ประวัติ วัดหนองกรวด

วัดหนองกรวด ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคมพ. ศ. ๒๕๑๒  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการแสวง ปานกโร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๒ งาน โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๒๘๘ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตรยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ กุกฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลังเป็นอาคารไม้ ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่ดินสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดหนองกรวด

พระอธิการแสวง ปานกโร

วัตถุมงคล วัดหนองกรวด

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้วสูง ๗๒ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๕  ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระพุทธรูปปางลีลาสูง ๒ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๘

ที่อยู่ วัดหนองกรวด

A: เลขที่ ๑๐๓ บ้านหนองกรวด หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: