วัดเขาภูคา

ประวัติ วัดเขาภูคา

วัดเขาภูคา ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ. ศ. ๒๕๑๓ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสุชาติ อุชุโต

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๔๓ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๑๓๐ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๔. ๔๐ เมตร ยาว ๓๔. ๒๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๘ หลังเป็นอาคารไม้ ๘ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๙ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดภูเขา

เจ้าอาวาส วัดเขาภูคา

พระอธิการสุชาติ อุชุโต

วัตถุมงคล วัดเขาภูคา

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓ นิ้วสูง ๓.๕ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๘ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ  ๑. องค์พระแบบครึ่งองค์  ๒. รูปเหมือนหลวงปู่บุดดา และหลวงปู่สงฆ์  ๓. องค์พระสีวลี  ๔. เจดีย์พระอรหันตธาตุ  ๕. รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม  ๖. พระสังกัจจายน์

ที่อยู่ วัดเขาภูคา

A: หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: