วัดหนองบัวทอง

ประวัติ วัดหนองบัวทอง

วัดหนองบัวทองตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๓ ตั้งชื่อวัดตามชื่อของหมู่บ้าน เนื่องจากบริเวณที่ตั้งวัดเป็นหนองน้ำ และมีบัวขึ้นอยู่จำนวนมาก โดยมีนายสำรี่ ลาหัสแสง และชาวบ้านร่วมกันบริจาคที่ดินสร้างวัด

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดิน ที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๓ งาน ๓๔ ตารางวา น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๖๔๘ มีที่ธรณีสงฆ์เนื้อที่ ๑ ไร่ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตรยาว ๒๔ เมตรสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๗. ๕๐ เมตรยาว ๑๒. ๕๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลังเป็นอาคารไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๗ เมตรยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๕ ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังหอกลอง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางหลวงชนบท
  • ทิศใต้: จดโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

วัตถุมงคล วัดหนองบัวทอง

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้วสูง ๕๙ นิ้ว

ที่อยู่ วัดหนองบัวทอง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๓๙๕๓ ๘๒๙๗