วัดหนองบัว

ประวัติ วัดหนองบัว

วัดหนองบัว ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายนพ. ศ. ๒๕๒๐ ชาวบ้านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า“ วัดหนองบัวตากลาน”  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการละออ อนุตฺตโร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๘๑ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๘๕๙ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๑๒ เมตร กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดหนองบัว

พระอธิการละออ อนุตฺตโร

ที่อยู่ วัดหนองบัว

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: