วัดลาดตะกุด

ประวัติ วัดลาดตะกุด

วัดลาดตะกุด ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๒ ผู้ริเริ่มก่อสร้างวัด คือ นายปานก้วศรี และนายทอง พร้อมประชาชน ในหมู่บ้านเมื่อปีพ.ศ. ๒๔๗๒ นอกจากนี้มีหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลห้วยหอม การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการรังสัน ฐิตธมฺโม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๔๗ ตารางวา น.ส. ๓ เลขที่ ๓๙๕ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลงเนื้อที่ ๒๙ ไร่ ๒ งาน ๒๗ ตารางวา น.ส. ๓ เลขที่ ๑๒๗ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตรยาว ๒๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๒ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลังเป็นอาคารไม้ ๔ หลัง นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังหอกลอง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดลาดตะกุด

พระอธิการรังสัน ฐิตธมฺโม

วัตถุมงคล วัดลาดตะกุด

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๕ นิ้วสูง ๘๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๔ นิ้วสูง ๙๐ นิ้ว -พระสิวลีรูปยืน ๑ องค์ -ธรรมมาสน์สร้างเมื่อ ๒๕๐๐ -พระพุทธรูปโบราณ -รูปหล่อหลวงพ่อทวดขนาดเท่าองค์จริง -รูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โตพรหมรังสี) ขนาดเท่าองค์จริง -รูปหล่อหลวงพ่อพรหมขนาดเท่าองค์จริง -รูปหล่อหลวงพ่อโอดขนาดเท่าองค์จริง

ที่อยู่ วัดลาดตะกุด

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: