วัดกัลยารัตน์

ประวัติ วัดกัลยารัตน์

วัดกัลยารัตน์ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์พ. ศ. ๒๕๑๙ ชื่อบ้านเดิมชาวบ้านเรียกว่าบ้านทุ่งไอ้จ๋อ เพราะมีลิงอยู่จำนวนมาก ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อบ้านเป็น บ้านกัลยารัตน์ พร้อมกับได้สร้างวัดขึ้น การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิเวศน์ธรรมรัต

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๙ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดคลองชลประทาน
  • ทิศตะวันตก: จดถนนทางหลวงชนบท

เจ้าอาวาส วัดกัลยารัตน์

พระครูนิเวศน์ธรรมรัต

วัตถุมงคล วัดกัลยารัตน์

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๐

ที่อยู่ วัดกัลยารัตน์

A: ๙๑ / ๑ บ้านกัลยารัตน์ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
T: