วัดโคกเจริญ

ประวัติ วัดโคกเจริญ

วัดโคกเจริญ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายนพ. ศ. ๒๕๑๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๕๑๔ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๗ เมตรยาว ๑๕ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน พระครูนิปุณธรรมาทร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๘๘ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ หลังเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๘๘ ตารางวา น. ส. ๓ เลขที่ ๗๕ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๗ เมตรยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๑ เมตรยาว ๑๓ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๑๓ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลังเป็นอาคารไม้ ๔ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดบ้านเรือนประชาชน
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดโคกเจริญ

พระครูนิปุณธรรมาทร

วัตถุมงคล วัดโคกเจริญ

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๕ นิ้วสูง ๔๕ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๗ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๕ นิ้ว ๔๕ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๘

ที่อยู่ วัดโคกเจริญ

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: