วัดเขาดุม

ประวัติ วัดเขาดุม

วัดเขาดุม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๓๘ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการประทีป ภูริปญฺโญ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๒๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๐๖๒๑ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๖ เมตรยาว ๑๗ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตรยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๕ กุฏิสงฆ์ จํานวน ๘ หลัง เป็นอาคารไม้ ๖ หลังอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดภูเขา
  • ทิศตะวันตก: จดสระน้ำ

เจ้าอาวาส วัดเขาดุม

พระอธิการประทีป ภูริปญฺโญ

วัตถุมงคล วัดเขาดุม

มีพระประธานประจำอุโบสถ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๔๖ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้วสูง ๕๙ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๐ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระพุทธรูปรวม ๑๒ องค์

ที่อยู่ วัดเขาดุม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านเขาดุมหมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: