วัดหนองขาม

ประวัติ วัดหนองขาม

วัดหนองขาม ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๔๒ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสมนึก ฉนฺทปาโล

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๗๘ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๕๐๓๒ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตรยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นอาคารไม้ทรงไทยเดิม หอสวดมนต์ กว้าง ๘ เมตรยาว ๑๐ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๖ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีหอกลอง ๑ หลังโรงครัว ๒ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดภูเขา
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดหนองขาม

พระอธิการสมนึก ฉนฺทปาโล

วัตถุมงคล วัดหนองขาม

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๕๐ นิ้ว สูง ๑๕๐ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๖

ที่อยู่ วัดหนองขาม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๕๓๐ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๑๐๔๐ ๗๔๖๔