วัดสว่างวงษ์

ประวัติ วัดสว่างวงษ์

วัดสว่างวงษ์ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๓ เดิมมีนามว่า“ วัดสว่างวงษ์คณะกิจ "โดยมีขุนตาคลีคณะกิจ กำนันตำบลตาคลี ในสมัยนั้นเป็นผู้ชักชวนชาวบ้านจัดสร้างวัดนี้ขึ้นมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๑ การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม      เปิดสอนเมื่อพ. ศ. ๒๕๐๐ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิพัทธ์สุธีราภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอตาคลี (ฝ่ายการศึกษา)

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๙๗ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๕๙๐๖ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลงเนื้อที่ ๕๗ ไร่ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๓๔ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๙ เมตรยาว ๑๘ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๐๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๖ เมตรยาว ๔๐ เมตรสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๒ หลังหอกลอง ๑ หลังเรือนรับรอง ๑ หลังพิพิธภัณฑ์ทรงไทย ๒ ชั้น, เรือนแฝดสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๓

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดทางรถไฟ
  • ทิศตะวันตก: จดภูเขา

เจ้าอาวาส วัดสว่างวงษ์

พระครูนิพัทธ์สุธีราภรณ์

วัตถุมงคล วัดสว่างวงษ์

มีพระประธานประจำอุโบสถสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๐ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ หลวงพ่อลำพูน พระพุทธรูปประจำวัด

ที่อยู่ วัดสว่างวงษ์

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: