วัดศรีวังคาง

ประวัติ วัดศรีวังคาง

วัดศรีวังคาง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคมพ. ศ. ๒๕๑๐ มีนามตามชื่อหมู่บ้าน โดยมีผู้บริจาคที่ดิน คือนายหยด มันพรม บริจาคเนื้อที่ ๖ ไร่ นายอ้อน อ่อนคล้าย บริจาค ๓ ไร่นายปลดอิ่มสินบริจาค ๓ ไร่นายชม้อยบริจาค ๓ ไร่ ๒ งานนายยนต์ ศรีเสริม บริจาค ๓ ไร่รวมเป็น ๑๔ ไร่ ๒ งานได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิสัยโชติคุณ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๒ งานโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๐๖๐๑ น. ส. ๔จ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๗ เมตรยาว ๒๐ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๙. ๕๐ เมตรยาว ๒๘ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๖ หลัง วิหาร กว้าง ๗ เมตรยาว ๗ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๒ เมตรยาว ๒๐ เมตร นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดโรงเรียนบ้านวังคาง
  • ทิศใต้: จดหมู่บ้าน
  • ทิศตะวันออก: จดภูเขา
  • ทิศตะวันตก: จดถนนหมู่บ้าน

เจ้าอาวาส วัดศรีวังคาง

พระครูนิสัยโชติคุณ

วัตถุมงคล วัดศรีวังคาง

มีพระประธานประจำอุโบสถปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๗ นิ้วสูง ๗๕ นิ้ว พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๒ นิ้วสูง ๕๔ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๖  ปูชนียวัตถุอื่น ๆ –มีหลวงพ่อทองศักดิ์สิทธิ์ และหลวงพ่อเพชรสถาพร ประดิษฐานอยู่ในวิหารมีพระประจำวันอยู่บนเชิงเขาติดกับเขาเรด้าอยู่ทางทิศตะวันออกของวัด

ที่อยู่ วัดศรีวังคาง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: