วัดธรรมรงค์สวัสดิ์

ประวัติ วัดธรรมรงค์สวัสดิ์

วัดธรรมรงค์สวัสดิ์ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายนพ. ศ. ๒๕๓๘ เดิมเรียกว่า“ วัดเขาขุย” ตามชื่อบ้านที่ตั้งวัด การสร้างวัดเริ่มดำเนินการมา ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๒๕

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๓ งาน ๘๓ ตารางวาน.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๕๓๓  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๑๒ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง๖เมตร ยาว ๑๒ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๒ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดภูเขา

วัตถุมงคล วัดธรรมรงค์สวัสดิ์

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๘ นิ้วสูง ๗๔ นิ้ว ปูชนียวัตถุอื่น ๆ -พระพุทธรูป ๑ องค์อยู่บนเขา -เจดีย์ ๑ องค์

ที่อยู่ วัดธรรมรงค์สวัสดิ์

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓ บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: