วัดถ้ำมหาโพธิ์ทอง

ประวัติ วัดถ้ำมหาโพธิ์ทอง

วัดถ้ำมหาโพธิ์ทอง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคมพ. ศ. ๒๕๔๘ วัดถ้ำมหาโพธิ์ทองมีถ้ำภายในลึกและซับซ้อน มีห้องโถงภายในถ้ำแบ่งเป็น ๒ ส่วนฤดูร้อนภายในถ้ำ จะมีอากาศเย็นถ้ำนี้ค้นพบโดยหลวงพ่อทอง ปริสุทฺโธในราวปีพ.ศ. ๒๕๐๐ ต่อมานางหวัง บุตรเพชร ก็ยกที่ดินหน้าถ้ำเป็นเนื้อที่ ๑๗ ไร่ในช่วงหลวงพ่อทอง ปริสุทฺโธได้รับอนุญาตให้สร้างวัด และตั้งวัดและโอนกรรมสิทธิ์ในราวปีพ.ศ. ๒๕๓๕ หลวงพ่อทอง ปริสุทฺโธมรณภาพลงหลวงพ่อทองหยด ปณฺฑิโตเป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันหลวงพ่อทองหยด ปณฺฑิโตมาจำพรรษาในราว ปีพ.ศ. ๒๕๕๐๕ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการทองหยด ปณฺฑิโต

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๗ ไร่ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๓๒ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๓ เมตรยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๔ ทรงไทย หอสวดมนต์ กว้าง ๘ เมตรยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง วิหาร กว้าง ๔ เมตรยาว ๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดภูเขาชอน
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดถ้ำมหาโพธิ์ทอง

พระอธิการทองหยด ปณฺฑิโต

วัตถุมงคล วัดถ้ำมหาโพธิ์ทอง

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้วสูง ๗๒ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๖ 

ที่อยู่ วัดถ้ำมหาโพธิ์ทอง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๖๑๓ บ้านสระแก้วหมู่ที่ ๑๗ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: