วัดประชาสรรค์

ประวัติ วัดประชาสรรค์

วัดประชาสรรค์ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายนพ. ศ. ๒๕๑๓ วัดนี้เริ่มสร้างเป็นที่พักสงฆ์เมื่อพ.ศ. ๒๕๐๔ โดยนายบุตรมีสวัสดิ์ได้บริจาคที่ดินสร้างวัด การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระสำราญ สิริภทฺโท

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๙๐ ตารางวาโฉนด ที่ดินเลขที่ ๖๙๖๑๒, ๒๙๖๑๓  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒ เมตรยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๑๔ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๐๗ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลังเป็นอาคารไม้ ๑ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๗ เมตรยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๕  นอกจากนี้มี อาคารเสนาสนะต่างๆดังนี้คือ ฌาปนสถาน ๑ หลังหอระฆัง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลองชลประทาน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดประชาสรรค์

พระสำราญ สิริภทฺโท

ที่อยู่ วัดประชาสรรค์

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๘๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
T: