วัดถ้ำพรสวรรค์

ประวัติ วัดถ้ำพรสวรรค์

วัดถ้ำพรสวรรค์ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ. ศ. ๒๕๑๕ ความเป็นมาของวัดถ้ำพรสวรรค์ เดิมชาวบ้านเรียกว่า ถ้ำเขาตะบองนาค ตั้งอยู่ติดถนนพหลโยธิน ระหว่างอำเภอตาคลีกับอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เดิมที่สถานที่นี้เป็นที่รกร้างไม่มีพระสงฆ์อาศัยเพราะเป็นป่า จนกระทั่งประมาณปี พ. ศ. ๒๕๐๖ พระครูนิมิตสิทธิการ หรือหลวงพ่อเป้า ท่านเดินธุดงค์มาพบภูเขาและถ้ำแต่ก่อนชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปเพราะรกและในถ้ำมืดสัตว์ที่มีพิษ และฝูงค้างคาวจำนวนมาก แต่ว่าหลวงพ่อเป้า ท่านเห็นว่าสงบดีเหมาะกับการบำเพ็ญสมณกิจอยู่ในถ้ำ ต่อมาได้มีชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเกิดความศรัทธาช่วยปรับปรุงทางขึ้นถ้ำและบริเวณโดยรอบได้ขุดบ่อน้ำในถ้ำแล้วสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ไว้ในถ้ำ กุฏิ ศาลา หน้าถ้ำ ต่อมามีผู้มีจิตศรัทธา ได้บริจาคปัจจัยก่อสร้างวัตถุถาวรทั้งภายใน ภายนอก หลังจากหลวงพ่อเป้ามาอยู่จำพรรษามีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคปัจจัยสร้างเสนาสนะให้พระภิกษุสามเณรได้อยู่จำพรรษา จนหลวงพ่อเป้าได้มรณภาพ บุตรของท่านได้บวชเป็นเจ้าอาวาสองค์ต่อมา และเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ. ศ. ๒๕๔๖ ท่านอธิการสมพงษ์ ได้มรณภาพ พระครูนิปุณธรรมโกศล ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดเทพนม พระเถระผู้ใหญ่จึงให้ท่านมาดูแลวัดถ้ำ ซึ่งเป็นวัดท่องเที่ยวและดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส และตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอตากฟ้าองค์ปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่  ๓ กันยายน พ. ศ. ๒๕๒๕ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนการศึกษานอกระบบ การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือพระครูนิปุณธรรมโกศล

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙๐ ไร่ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๔๐ เมตรยาว ๗๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๙ หอสวดมนต์ กว้าง ๔ เมตร ยาว 5 เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕๕ หลัง วิหารกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดเขาตะบองนาค
  • ทิศใต้: จดหมู่บ้านลำพยนต์
  • ทิศตะวันออก: จดเขาตะบองนาค
  • ทิศตะวันตก: จดถนนพหลโยธิน

เจ้าอาวาส วัดถ้ำพรสวรรค์

พระครูนิปุณธรรมโกศล

วัตถุมงคล วัดถ้ำพรสวรรค์

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๙. ๕๘ นิ้ว สูง ๑๔. ๑๖ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญปางสมาธิขนาดหน้าตักกว้าง ๙. ๕๕ นิ้วสูง ๑๒ นิ้วสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๑๔

ที่อยู่ วัดถ้ำพรสวรรค์

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๐ ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๓๖ ๓๑๘๒