วัดซับไพรเงิน

ประวัติ วัดซับไพรเงิน

วัดซับไพรเงิน ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ. ศ. ๒๕๑๗ เดิมเป็นสำนักสงฆ์ ต่อมาได้มี นายสำเริง บุราณรมณ์ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกได้ยื่นเรื่องขอสร้างวัด โดยมีผู้บริจาคที่ดินสร้างวัดจำนวน ๑๐ ไร่ และได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๑๗ โดยใช้ชื่อ “วัดซับไพรเงิน”

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๗ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง วิหาร กว้าง 5 เมตร ยาว ๑๙, ๒๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๔ ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๘ เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินของเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดไร่เกษตรและทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดซับไพรเงิน

พระครูนิพัทธ์จริยาวัตร

วัตถุมงคล วัดซับไพรเงิน

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๗๒ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๐

ที่อยู่ วัดซับไพรเงิน

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๔๐ / ๑ บ้านหนองก้านเหลือง หมู่ที่ ๔ ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์
T: