วัดอุดมพร

ประวัติ วัดอุดมพร

วัดอุดมพรตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายนพ. ศ. ๒๕๒๓ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิรันดร์อุดมพร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๔ ไร่ 50 ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่มท. ๐๗๑๒ / ก. ๒๕๔๙๗

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดลำห้วย
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดลำห้วย

เจ้าอาวาส วัดอุดมพร

พระครูนิรันดร์อุดมพร

วัตถุมงคล วัดอุดมพร

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สูง ๑๕๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๗ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระพุทธรูปนามว่า "หลวงพ่อเกล้ามงคลฤทธิ์” พระประธานคู่วัดอุดมพรหน้าตักกว้าง ๑. ๕๐ เมตร

ที่อยู่ วัดอุดมพร

A: เลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๕๐๕๓ ๑๐๓๔