วัดสระเกตุโมลี

ประวัติ วัดสระเกตุโมลี

วัดสระเกตุโมลี ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ. ศ. ๒๕๒๓ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการซ่งฮวด จิตฺตทนฺโต

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดถนนลาดยาว
  • ทิศตะวันออก: จดถนนลูกรัง
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดสระเกตุโมลี

พระอธิการซ่งฮวด จิตฺตทนฺโต

วัตถุมงคล วัดสระเกตุโมลี

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๔ นิ้ว สูง ๗๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๕

ที่อยู่ วัดสระเกตุโมลี

A: เลขที่ ๒๐๗ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
T: