วัดบ้านใหม่สามัคคี

ประวัติ วัดบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคี ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ. ศ. ๒๕๐๙ ชาวบ้านได้ย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหมู่บ้านใหม่บางปราบ จึงได้ตั้งหมู่บ้านขึ้น และได้เรียกว่า“ โค้งบ้านใหม่ ” ชาวบ้านมีจิตศรัทธาโดยการนำของนายรื่น สมวงศ์ ได้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างที่พักสงฆ์ โดยมีพระอธิการทองดี รักษาการเจ้าอาวาส พ. ศ. ๒๕๓๑ ชาวบ้านได้อาราธนาพระครูนิธานโรจนธรรมมาเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๕ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิธานโรจนธรรม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งานโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๙๘๑๓.

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินของนายพร้อม พิชิต
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดถนนตาคลี – ท่าตะโก

เจ้าอาวาส วัดบ้านใหม่สามัคคี

พระครูนิธานโรจนธรรม

วัตถุมงคล วัดบ้านใหม่สามัคคี

พระประธานประจำอุโบสถ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๕๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๘ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๕๙ นิ้วสร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๐

ที่อยู่ วัดบ้านใหม่สามัคคี

A: เลขที่ ๑๓๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
T: