วัดโคกขามสามัคคี

ประวัติ วัดโคกขามสามัคคี

วัดโคกขาม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายนพ. ศ. ๒๕๒๓ มีเจ้าอาวาสมาแล้ว ๔ รูป มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาไม่ต่ำกว่า ๕ รูปทุกปี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายนพ. ศ. ๒๕๓๙ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือพระครูนิทัศน์ธรรมโสภิต

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๔ ไร่ ๗๖ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๖๕๒

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดถนนตากฟ้า – ท่าตะโก
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดโคกขามสามัคคี

พระครูนิทัศน์ธรรมโสภิต

วัตถุมงคล วัดโคกขามสามัคคี

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๙๙ นิ้ว สูง ๑๒๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๙๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๒

ที่อยู่ วัดโคกขามสามัคคี

A: เลขที่ ๓๘ / ๑ บ้านโคกขาม ถนนตากฟ้า – ท่าตะโก หมู่ที่ ๑ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
T: