วัดแคทราย

ประวัติ วัดแคทราย

วัดแคทราย ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๑๙ เดิมมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๑ งาน ๔๐ ตารางวา ต่อมามีนายตี้ สิงห์เถื่อน, นายเลิศ ศรีสด นายมานิต วรเวก ถวายที่ดินให้สร้างวัดทางวัดซื้อเพิ่มอีกจำนวน ๑ ไร่ ๖๕ ตารางวา รวมมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓ งาน ๑ ตารางวา วัดแคทราย มีนามตามชื่อหมู่บ้าน ซึ่งเดิมมีต้นแคทรายอยู่จำนวน ๒ ต้นจึงเรียกเป็นชื่อหมู่บ้านว่า แคทราย โดยมี นายแสวง เชื้อดี ดำเนินการสร้างวัดมีพระภิกษุจำพรรษา ๓ รูป มีเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวม ๓ รูป และเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันเป็นเจ้าคณะตำบลอุดมธัญญาเขต ๒ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิรภัยวิเทต

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓ งาน 9 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๖๓๔, ๑๑๕๖๗, ๑๕๖๒๙ และ ๒๕๑๑๔

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดโรงเรียนบ้านแคทราย
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดแคทราย

พระครูนิรภัยวิเทต

วัตถุมงคล วัดแคทราย

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้ว สูง ๑๙๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๐ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ ๑. รูปหล่อหลวงพ่อเดิม  ๒. พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ประมาณ ๑๕ องค์

ที่อยู่ วัดแคทราย

A: หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๗๒๐ ๒ ๐๓๐๑