วัดสุขสำราญ

ประวัติ วัดสุขสำราญ

วัดสุขสำราญ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ มีนามตามชื่อหมู่บ้านการสร้างวัดได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ. ศ. ๒๕๐๑ เดิมเรียกว่า วัดโคกสำราญ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ. ศ. ๒๕๒๓ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๒ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิภาสสันติวิกรม

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดโรงเรียน

เจ้าอาวาส วัดสุขสำราญ

พระครูนิภาสสันติวิกรม

วัตถุมงคล วัดสุขสำราญ

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๖ นิ้วสูง ๘๒ นิ้วสร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๑ พระประธานประจำศาลาการเปรียญปางสมาธิขนาดหน้าตักกว้าง ๔๖ นิ้วสูง ๕๙ นิ้วสร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๒ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระพุทธรูป ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อลานบุญ เพราะได้อัญเชิญมาจากวัดลานบุญกรุงเทพฯ

ที่อยู่ วัดสุขสำราญ

A: เลขที่ ๑ / ๒ ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ ๑ ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๗๑๙๔ ๒๑๐