วัดวังสำราญ

ประวัติ วัดวังสำราญ

วัดวังสำราญ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคมพ. ศ. ๒๕๒๓ การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือพระอธิการอุดร ธีรปญฺโญ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๕๓๗๒ น. ส. ๓ เลขที่ ๖๘

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดวังสำราญ

พระอธิการอุดร ธีรปญฺโญ

วัตถุมงคล วัดวังสำราญ

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลองขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง 50 นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๘

ที่อยู่ วัดวังสำราญ

A: หมู่ที่ ๕ ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
T: