วัดพลับพลาชัย

ประวัติ วัดพลับพลาชัย

วัดพลับพลาชัย ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ. ศ. ๒๕๒๔ นายโต บุญเกิด บริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัดจำนวน ๑๒ ไร่ เดิมเรียกว่า วัดซับใหญ่ และได้รับอนุญาตตั้งวัดในนามวัดพลับพลาชัย

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ที่ดิน นิคมสร้างตนเองเลขที่ มท. ๐๗๑๑ / ๕๑๙๒

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินของนางจวง บำรุงศรี
  • ทิศใต้: จุดที่ดินของนายเทียน อ่อนเกิด
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินของนางปรีดา
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะ

วัตถุมงคล วัดพลับพลาชัย

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๗๐ นิ้วสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๕

ที่อยู่ วัดพลับพลาชัย

A: เลขที่ ๑ บ้านพลับพลาชัย หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
T: