วัดเขาบันไดกลับ

ประวัติ วัดเขาบันไดกลับ

วัดเขาบันไดกลีบ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ. ศ. ๒๕๑๓ โดยมี นายลอยและนายแล คงสมุทร ซึ่งเป็นพี่น้องเป็นผู้บริจาคที่ดินและร่วมกับชาวบ้านหนองใหญ่ในสมัยนั้นก่อสร้างวัดขึ้น

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๓ งาน ๗๗ ตารางวาโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๕๕๒๔

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดเขาบันไดกลับ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

วัตถุมงคล วัดเขาบันไดกลับ

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตัก กว้าง ๔๙ นิ้วสูง ๘๙ นิ้วสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๒ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ วิหาร ๑ หลัง

ที่อยู่ วัดเขาบันไดกลับ

A: เลขที่ ๑๙ บ้านบ่อหลวง หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
T: