วัดพุนิมิต

ประวัติ วัดพุนิมิต

วัดพุนิมิต ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ. ศ. ๒๕๑๗ นายเปล่ง บัวฉ่ำ เป็นผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดพื้นที่โดยรอบวัดเป็นเนินที่ราบสูง มีป่าไม้ร่มรื่น ชื่อวัดตั้งตามชื่อของหมู่บ้าน มีการจัดกิจกรรมของวัดโดยชาวบ้านและวัดได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น การทำบุญ บำเพ็ญกุศลศพ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการบุญสืบ กนฺตธมโม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดลำธาร
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดลำธาร

เจ้าอาวาส วัดพุนิมิต

พระอธิการบุญสืบ กนฺตธมโม

วัตถุมงคล วัดพุนิมิต

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิสร้าง เมื่อพ. ศ. ๒๕๒๖ 

ที่อยู่ วัดพุนิมิต

A: เลขที่ ๖ หมู่ที่ 6 ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
T: