วัดคูหาโสภณ

ประวัติ วัดคูหาโสภณ

วัดคูหาโสภณตั้งวัดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ. ศ. ๒๕๑๓ พื้นที่ตั้งวัดเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขามีป่าไม้ปกคลุมอยู่ทั่วไปโดยรอบบริเวณวัดชาวบ้านเรียกอีกนามหนึ่งว่า“ วัดถ้ำผาสวรรค์ "เนื่องจากวัดนี้มีบริเวณเป็นภูเขามีถ้ำที่สวยงามมากอยู่ด้วยซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๒ งานนับว่าเป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่และสวยงามอีกแห่งหนึ่งปัจจุบันทางราชการจัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์จำนวนเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีจำนวน 5 รูปได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือพระครูสังฆรักษ์บุญเรือง คุตฺตจาโร

สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๐ ไร่

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จุดที่ดินเอกชนและภูเขา
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดภูเขา
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดคูหาโสภณ

พระครูสังฆรักษ์บุญเรือง คุตฺตจาโร

วัตถุมงคล วัดคูหาโสภณ

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัยสร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๓ พระประธานประจำศาลาการเปรียญปางมารวิชัยสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๐๖ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระพุทธรูปประธานบนถ้ำคูหาสวรรค์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในเขตอำเภอตากฟ้าและมีรูปหล่อเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ๑ องค์

ที่อยู่ วัดคูหาโสภณ

A: เลขที่ ๑๒๕ / ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
T: