วัดเขากา

ประวัติ วัดเขากา

วัดเขากาตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายนพ. ศ. ๒๕๑๙ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายนพ. ศ. ๒๕๓๙ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน พระอธิการสุวรรณ ปหฎฺโฐ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๑๙ ตารางวา

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดอ่างเก็บน้ำ รพช.
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดเขากา

พระอธิการสุวรรณ ปหฎฺโฐ

วัตถุมงคล วัดเขากา

มีพระประธานประจำอุโบสถพระพุทธชินราชจำลองขนาดหน้าตักกว้าง ๒. ๒๐ เมตรสูง ๒. ๓๐ เมตรสร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญปางสมาธิขนาดหน้าตักกว้าง ๑. ๕ เมตรสูง ๒. ๑๐ เมตรสร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๗ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ มณฑปกว้าง ๕. ๓ ๕ เมตรยาว 5. 50 เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๒

ที่อยู่ วัดเขากา

A: เลขที่ ๑๘ บ้านเขากาหมู่ที่ ๕ ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๕๑๖๓ ๙๖๖๕