วัดเขาดินเหนือ

ประวัติ วัดเขาดินเหนือ

วัดเขาดินเหนือ ตั้งวัดเมื่อพ. ศ. ๒๔๑๒ เดิมชื่อว่า“ วัดเยื้อง” โดยมีนายอู๊ด เป็นผู้ริเริ่มในการสร้างวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ. ศ. ๒๔๘๒ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๖. ๕๐ เมตรยาว ๓๓ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ. ศ. ๒๔๗๖ การบริหารและการปกครอง        มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิวาสธรรมขันธ์

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดิน ที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๔๒ ตารางวาน.ส. ๓ ก. เลขที่ ๕๒๒

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดแม่น้ำปิง
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินโรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ

เจ้าอาวาส วัดเขาดินเหนือ

พระครูนิวาสธรรมขันธ์

วัตถุมงคล วัดเขาดินเหนือ

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๖๐ ซ.ม. สูง ๑๓๕ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๔๙๗ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๕ ซ. ม. สูง ๑๓๕ ซ. ม. สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๔๙๘ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง ๘ เมตรสูง ๙ เมตร

ที่อยู่ วัดเขาดินเหนือ

A: เลขที่ ๑ บ้านเขาดิน ถนนรังสิโยทัย หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาดินอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
T: