วัดหนองกระเจา

ประวัติ วัดหนองกระเจา

วัดหนองกระเจา ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๖๘ วัดหนองกระเจาสร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๘ มีนามตามชื่อบ้าน โดยมีคุณพระได้บริจาคที่นาสร้างวัด

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๑ งาน ๖๙ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑ น. ส. ๓ ก. เลขที่ ๕๔๖

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลองสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

วัตถุมงคล วัดหนองกระเจา

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้วสูง ๔๒ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๘ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระสีวลี

ที่อยู่ วัดหนองกระเจา

A: หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๓๖๒๔ ๓๓๒๓