วัดมงคลสุจริตธรรม

ประวัติ วัดมงคลสุจริตธรรม

วัดมงคลสุจริตธรรม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์พ. ศ. ๒๕๑๖ นายกิมเป็ง มงคลธรรมจิตธรรมเป็นผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด และได้เริ่มก่อสร้างวัดมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๑ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการทองคำ ธมฺมทินฺโน

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๓ งาน โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๐๘๐

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดมงคลสุจริตธรรม

พระอธิการทองคำ ธมฺมทินฺโน

วัตถุมงคล วัดมงคลสุจริตธรรม

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้วสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๖ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้วสูง ๔๕ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๐ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ –รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม

ที่อยู่ วัดมงคลสุจริตธรรม

A: เลขที่ ๑๑๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: