วัดสองพี่น้อง

ประวัติ วัดสองพี่น้อง

วัดสองพี่น้อง ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๖๐

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดิน ที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๗๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๔๘

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

วัตถุมงคล วัดสองพี่น้อง

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๐๙ นิ้วสูง ๑๒๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๓

ที่อยู่ วัดสองพี่น้อง

A: เลขที่ ๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๐๕๐๗ ๑๐๒๒