วัดบางไซ

ประวัติ วัดบางไซ

วัดบางไซ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๖๗ ชาวบ้านร่วมกันสร้างวัดขึ้น มีนามตามชื่อหมู่บ้าน มีพระจำลอง ตนฺติปาโล เป็นเจ้าอาวาส

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งาน ๕๑ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒, ๓๓, ๓๖

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่สาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดที่สาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดคลอง
  • ทิศตะวันตก: จดที่ทำประโยชน์

วัตถุมงคล วัดบางไซ

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ คือพระพุทธชินราชจำลอง

ที่อยู่ วัดบางไซ

A: เลขที่ ๙ บ้านบางไซ หมู่ที่ ๑ ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: