วัดท่าไม้

ประวัติ วัดท่าไม้

วัดท่าไม้ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๓๕๐ เดิมมีนามว่า วัดธรรมจักรดิถาราม เพราะที่วัดมีเสมาธรรมจักรซึ่งได้มาจากแม่น้ำยม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคมพ. ศ. ๒๕๔๓  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระสมจนฺทวณฺโณ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๓ งาน ๔๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๔๖๗

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางหลวงชนบท
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดท่าไม้

พระสมจนฺทวณฺโณ

วัตถุมงคล วัดท่าไม้

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้วสูง ๘๔ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๒ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้วสูง ๖๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ.๒๕๕๐

ที่อยู่ วัดท่าไม้

A: หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: