วัดดงกะพี้

ประวัติ วัดดงกะพี้

วัดดงกะพี้ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๒๕ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบอยู่ริมแม่น้ำยมฝั่งตะวันออกนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีเจ้าอาวาสมาแล้ว ๑๐ รูปได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๖ เมตรยาว ๕๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการเพ็ง ฐิตปุญฺโญ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๒ งาน ๙ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๖๓๔

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางหลวง
  • ทิศตะวันออก: จดโรงเรียน
  • ทิศตะวันตก: จดแม่น้ำยม

เจ้าอาวาส วัดดงกะพี้

พระอธิการเพ็ง ฐิตปุญฺโญ

วัตถุมงคล วัดดงกะพี้

มีพระประธานประจำอุโบสถ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๕ นิ้วสูง ๗๒ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย (หลวงพ่อโสธรจำลอง) ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๔ นิ้วสูง ๓๐ นิ้ว

ที่อยู่ วัดดงกะพี้

A: เลขที่ ๑๑๕ บ้านดงกระพี้หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๖๗๘๓ ๕๖๙๘