วัดช้าง

ประวัติ วัดช้าง

วัดช้าง ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๕ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง อยู่ริมแม่น้ำยมฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำ สภาพพื้นที่วัดเป็นที่นา และหมู่บ้านของประชาชน มีนามตามชื่อหมู่บ้าน เดิมบริเวณนี้มีช้างอาศัยอยู่มาก สำหรับพระภิกษุอยู่จำพรรษา มีประมาณปีละ ๑๕ รูป มีเจ้าอาวาสมาแล้วตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบันรวม ๑๑ รูปได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายนพ. ศ. ๒๕๒๖ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิวิฐธรรมธาดา

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๑ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา น. ส. ๓ เลขที่ ๑๕๓๐

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดหมู่บ้านประชาชน
  • ทิศใต้: จดหมู่บ้านประชาชน
  • ทิศตะวันออก: จดแม่น้ำยม
  • ทิศตะวันตก: จดหมู่บ้านประชาชน

เจ้าอาวาส วัดช้าง

พระครูนิวิฐธรรมธาดา

วัตถุมงคล วัดช้าง

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓ ศอก ๙ นิ้วสูง ๓ ศอก ๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓ ศอก ๙ นิ้วสูง ๓ ศอก ๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๖

ที่อยู่ วัดช้าง

A: หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๙๕๖๕ ๒๒๑๔