วัดฆะมัง

ประวัติ วัดฆะมัง

วัดฆะมัง ตั้งวัดเมื่อพ. ศ. ๒๔๕๖ โดยมี นายจั่น นางสมบุญ บริจาคที่ดินเนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งานให้เป็นที่สร้างวัด และขนานนามว่า วัดฆะมังด้วน เดิมวัดนี้ขึ้นอยู่ในเขตท้องที่ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนากจังหวัดพิจิตร ต่อมาพ.ศ. ๒๔๙๔ ได้โอนมาขึ้นกับจังหวัดนครสวรรค์ในปัจจุบัน และนามวัดได้กลายมาเป็น“ วัดฆะมัง” คำว่า“ ด้วน” หายไปเมื่อใดไม่มีใครทราบ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคมพ. ศ. ๒๕๒๒ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตรยาว 60 เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิปุณธรรมประกาศ และเป็นเจ้าคณะตำบลฆะมังอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๕๙ ตารางวาน. ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๙๐, ๑๑๕๑๓

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดแม่น้ำน่าน

เจ้าอาวาส วัดฆะมัง

พระครูนิปุณธรรมประกาศ

วัตถุมงคล วัดฆะมัง

มีพระประธานประจำอุโบสถ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๘ นิ้วสูง ๖๔ นิ้วสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๒

ที่อยู่ วัดฆะมัง

A: เลขที่ ๗๑ บ้านฆะฆัง หมู่ที่ ๕ ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: