วัดโพธิ์สุทธาวาส

ประวัติ วัดโพธิ์สุทธาวาส

วัดโพธิ์สุทธาวาส ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เริ่มสร้างวัด เมื่อพ. ศ. ๒๕๐๕ เดิมชื่อวัด โพธิ์ประชาราษฎร์ และเพื่อให้เป็นอนุสรณ์แด่หลวงพ่อปาน วัดบางนมโคจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดโพธิ์สุทธาวาส (นามสกุลหลวงพ่อปานสุทธาวงศ์) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตรยาว ๕๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการบรรพต จิตปฺโญ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๓๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๕๗๐, ๒๔๕๖๔

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนน ร. พ. ช.
  • ทิศใต้: จดที่มีการครอบครอง
  • ทิศตะวันออก: จดแม่น้ำน่าน
  • ทิศตะวันตก: จดที่มีการครอบครอง

เจ้าอาวาส วัดโพธิ์สุทธาวาส

พระอธิการบรรพต จิตปฺโญ

วัตถุมงคล วัดโพธิ์สุทธาวาส

มีพระประธานประจำอุโบสถ คือ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้วสูง ๕๕นิ้ว พระประธานประจำศาลาการเปรียญ คือ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๓ นิ้วสูง ๑๒๓ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๕ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ -สมเด็จองค์ปฐมหน้าตักกว้าง ๔ ศอก เป็นพระประธานในศาลาสวดมนต์สมเด็จองค์ปฐม -พระพุทธรูปหล่อปูนหลวงปู่ปาน และหลวงพ่อฤาษี หน้าตักกว้าง ๘ ศอก -พระพุทธรูปสูง ๓๐ ศอก (ปางประทานพร)

ที่อยู่ วัดโพธิ์สุทธาวาส

A: ลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: