วัดเนินสะเดา

ประวัติ วัดเนินสะเดา

 วัดเนินสะเดา ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๒ โดยมีนายด้วด สังกลับ เป็นผู้นำดำเนินการจัดสร้างวัดขึ้นโดยระยะแรกเรียกว่า“ วัดนามอญ” เพราะผู้สร้างและพระสงฆ์ที่อยู่ปกครองวัดเป็นชาวรามัญ ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวัดเนินสะเดาตามภูมิประเทศที่ตั้งวัดสืบต่อมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคมพ. ศ. ๒๕๒๔ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการจำลอง ที่ปธมฺโม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๒ ไร่ ๑ งาน ๓๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๕๐๙

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดเนินสะเดา

พระอธิการจำลอง ที่ปธมฺโม

วัตถุมงคล วัดเนินสะเดา

มีพระประธานประจำอุโบสถปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๕๙ นิ้วสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๕

ที่อยู่ วัดเนินสะเดา

A: เลขที่ ๑๐๙ บ้านเนินสะเดา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: