วัดคลองยาง

ประวัติ วัดคลองยาง

วัดคลองยาง ตั้งวัดเมื่อพ. ศ. ๒๔๕๕ โดยมีนายแดง นายโหมด นายตุ่น ร่วมกันดำเนินการในการสร้างวัดเดิมมีนามว่า“ วัดชุมนุมสมบัติ” ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ย้ายมาสร้างวัดขึ้นใหม่โดยมีนางชมแสงสว่างบริจาคที่ดินและนำชาวบ้านสร้างวัดขึ้นมาใหม่ และตั้งชื่อตามชื่อบ้านจนถึงทุกวันนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๑  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิยุตธรรมวงษ์

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๒ งาน ๘๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๐๔๔

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดคลองท่ามะนาว
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดคลองยาง

พระครูนิยุตธรรมวงษ์

วัตถุมงคล วัดคลองยาง

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้วสูง ๕๙ นิ้วสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๗ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระพุทธรูปนามว่า หลวงพ่อขาว  สมัยสุโขทัย หน้าตักกว้าง ๙ ศอก ๙ นิ้ว

ที่อยู่ วัดคลองยาง

A: เลขที่ ๓๙ บ้านคลองยาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: