วัดทุ่งแว่น

ประวัติ วัดทุ่งแว่น

วัดทุ่งแว่น ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๑ ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งแว่นหมู่ที่ ๑๓ ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  ได้ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน ซึ่งที่หมู่บ้านนี้มีทุ่งนาผักแว่นขึ้นอยู่โดยทั่วไปผู้ที่ริเริ่มสร้างวัดชื่อคุณอยู่ แจ่มดอน ได้บริจาคที่ดินจำนวน ๓๐ไร่ และคุณสาย แจ่มดอน บริจาคที่ดินจำนวน ๒๐ ไร่ ได้ร่วมกับญาติพี่น้องและชาวบ้านจัดสร้างวัดขึ้น ที่วัดมีโรงเรียนชั้นประถมของทางราชการตั้งอยู่ในเนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่แต่ได้ยุบเลิกไปแล้ว การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิวาสธรรมโสภณ (สมคิด ผลธมฺโม)

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๑ งาน

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสายทับกฤช-วังใหญ่
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดทุ่งแว่น

พระครูนิวาสธรรมโสภณ (สมคิด ผลธมฺโม)

วัตถุมงคล วัดทุ่งแว่น

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๔ นิ้วสูง ๕๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๘ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๔ นิ้วสูง ๕๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ.๒๕๕๔

ที่อยู่ วัดทุ่งแว่น

A: หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: