วัดหนองแพงพวย

ประวัติ วัดหนองแพงพวย

วัดหนองแพงพวยตั้งวัด เมื่อพ.ศ. ๒๔๗๕ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม สภาพแวดล้อมเป็นทุ่งนา ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านเนื่องจากมีหนองน้ำที่มีต้นแพงพวยขึ้นอยู่จำนวนมาก บริเวณหน้าวัดจึงเรียกว่า“ หนองแพงพวย "โดยมีนายปานพร้อมเป็นผู้นำการสร้างวัดพร้อมชาวบ้านได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายนพ. ศ. ๒๕๓๒ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม เปิดสอนเมื่อพ. ศ. ๒๔๗๗ นอกจากนี้มีโรงเรียนประถมศึกษา การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิภากรวิมล (บุญทัน เตชวโร)

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๔๐ ตารางวา น.ส. ๓ เลขที่ ๗๗๔

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดลำคลองสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดหนองแพงพวย

พระครูนิภากรวิมล (บุญทัน เตชวโร)

วัตถุมงคล วัดหนองแพงพวย

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระพุทธรูปประจำวิหารปางมารวิชัย, พระพุทธมงคลเศวตรัตนมุนีหรือหลวงพ่อพุทธมงคลหน้าตักกว้าง ๘๐ นิ้ว, ซุ้มประตูเข้าวัดทรงไทยประยุกต์ สร้างพ.ศ. ๒๕๔๗

ที่อยู่ วัดหนองแพงพวย

A: เลขที่ ๘๖ / ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๙๙-๕๘ ๖๑๙๑