วัดป่าพันลานใต้

ประวัติ วัดป่าพันลานใต้

วัดป่าพันลานใต้ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ การศึกษา        มีการเปิดสอนจิตตภาวนาและศูนย์กลางการเรียนรู้ ICT ชุมชนภายในวัด การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระสมุห์สมชาย จารุวณฺโณ

สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๒ งาน ๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๓๖๕-๓๒๓๖๒, ๓๒๓๖๗ น. ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๒๓๖๘

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินนายสงบ เมลกูล
  • ทิศใต้: จดคลองชลประทาน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินของนายประยิด นิลเพชร
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินของนายสนั่น ทิมอินทร์

เจ้าอาวาส วัดป่าพันลานใต้

พระสมุห์สมชาย จารุวณฺโณ

วัตถุมงคล วัดป่าพันลานใต้

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 60 นิ้วสูง ๘๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๒  ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระประธานนามว่าพระพุทธสุคะโต

ที่อยู่ วัดป่าพันลานใต้

A: เลขที่ ๑๒๑ บ้านพันลาน หมู่ที่ ๔ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: