วัดท่าจันทร์วิปัสสนา

ประวัติ วัดท่าจันทร์วิปัสสนา

วัดท่าจันทร์วิปัสสนา ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายนพ. ศ. ๒๕๕๓ เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๐ ได้มี พระเกษมอตุตสาโร มาสำรวจดูสถานที่ตั้งวัดเห็นว่าเป็นสถานที่สมควรจะก่อตั้งวัดได้ เพราะเดิมเป็นวัดร้าง แต่ไม่มีซากปรักหักพังคงเหลือแต่ซากก้อนอิฐ ชาวบ้านเรียกว่าวัดยางจากคำบอกเล่าของชาวบ้านว่า เดิมวัดยางมีชื่อว่าวัดจอมทอง วัดนี้เป็นวัดเก่าโบราณสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีพื้นที่วัดประมาณ ๔. ๔ ไร่มี ๓ วัดตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันคือวัดนารายณ์วัดจอมทองและวัดลิงขบแต่ชาวบ้านรู้จักในนามวัดทองเท่านั้นตั้งชื่อวัดว่าวัดจอมทองเพราะมีต้นทองจานหรือทองกวาวขนาดใหญ่และได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดท่าจันทร์วิปัสสนา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคมพ. ศ. ๒๕๔๕ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๓ เมตรยาว ๒๙ เมตร การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๙  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี        เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๙ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ       เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๙ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิวาตเขมากร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕ ไร่โฉนดที่ดินเลขที่ ๓ ๕๒๙๓. ๑๗๖๗๒, ๑๗๖๗๓, ๑๗๖๗๔ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๒ แปลงเนื้อที่ ๒ ไร่โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๒๙๓, ๑๗๖๗๒, ๑๗๖๗๓, ๑๗๖๗๔

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดท่าจันทร์วิปัสสนา

พระครูนิวาตเขมากร

วัตถุมงคล วัดท่าจันทร์วิปัสสนา

 มีพระประธานประจำอุโบสถ สมัยอู่ทอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๐๐ นิ้วสูง ๒๒๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ สมัยอู่ทอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๘๐ นิ้วสูง ๑๒๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๖

ที่อยู่ วัดท่าจันทร์วิปัสสนา

A: บ้านท่าจันทร์ หมู่ที่ ๑ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: