วัดคลองสำพรึง

ประวัติ วัดคลองสำพรึง

วัดคลองสำพรึง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๕๕ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๓๒๘

วัตถุมงคล วัดคลองสำพรึง

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๙๐ นิ้วสูง ๑๗๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๙ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้วสูง ๗๐ นิ้วสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๑๓

ที่อยู่ วัดคลองสำพรึง

A: เลขที่ ๑๑๒ บ้านคลองสำพรึงหมู่ที่ ๗ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: