วัดหนองเต่าเหนือ

ประวัติ วัดหนองเต่าเหนือ

วัดหนองเต่าเหนือ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๗ สร้างวัดขึ้นโดยแรงศรัทธาจากชาวบ้านหนองเต่าเหนือ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคมพ. ศ. ๒๕๒๘ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการเสน่ห์ นาคเสโน วัดหนองเต่าเหนือตั้งวัดเมื่อพ. ศ. ๒๕๑๗ สร้างวัดขึ้นโดยแรงศรัทธาจากชาวบ้านหนองเต่าเหนือได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคมพ. ศ. ๒๕๒๔ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการเสน่ห์นาคเสโน

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๓๘ ตารางวา น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๓๓๗ 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดลำคลองสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดหนองเต่าเหนือ

พระอธิการเสน่ห์นาคเสโน

วัตถุมงคล วัดหนองเต่าเหนือ

ที่มีพระประธานประจำอุโบสถ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้วสูง ๗๔๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๗ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้วสูง ๖๙ นิ้วสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๕

ที่อยู่ วัดหนองเต่าเหนือ

A: เลขที่ ๓ ๒ / ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๐๗๔๘ ๐๒๔๗