วัดคลองเกษมใต้

ประวัติ วัดคลองเกษมใต้

วัดคลองเกษมได้ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๔๖๖ เดิมชื่อวัดคลองขอมใต้ โดยมีหลวงปู่เขียน ยโสธโร เป็นผู้นำในการก่อสร้างวัดร่วมกับชาวบ้าน ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๔๘๓ วัดได้เปลี่ยนชื่อตามชื่อหมู่บ้าน เป็นวัดคลองเกษมใต้จนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๕๐๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสำราญ รกฺขิตธมฺโม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๑ งาน ๘๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๐๓๑

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลองเกษม
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดคลองเกษม

เจ้าอาวาส วัดคลองเกษมใต้

พระอธิการสำราญ รกฺขิตธมฺโม

วัตถุมงคล วัดคลองเกษมใต้

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๙๕ นิ้วสูง ๑๑๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๘ เนื้อปูนปั้น พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๖๙ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๗ เนื้อทองเหลือง

ที่อยู่ วัดคลองเกษมใต้

A: เลขที่ ๕๗ บ้านคลองเกษมใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
T: